Snář sebepoznání

Kytara

  • poslech či provozování hudby jsou cestou k vnitřní vyrovnanosti, ke klidu a míru v duši, ale kytara má ze všech hudebních nástrojů nejblíže k pudové rovině, a tedy ke světskému způsobu života, sexuálním symbolům a sexu samotnému, pak už záleží na převládající náplni vědomí snícího, kam jej snový prožitek posune; další podrobnosti viz hudba