Snář sebepoznání

Madona

  • je jedním z nejemotivnějších křesťanských symbolů
  • je stejně jako Ježíš Kristus toužebně očekávaným zjevením starých alchymistů na cestě k vykoupení, neboť potvrzuje správnost zvnitřnění (o symbolech alchymie viz archetyp Alchymista)
  • objevení se Panny Marie ve snech je důležitým poselstvím pro snícího a ve svém důsledku i požehnáním na duchovní cestě; není neobvyklé, když obraz či socha Panny Marie obživne a ke snícímu promlouvá