Snář sebepoznání

Mafie

  • není něco vnějšího, ale je vnitřní personifikací zla*65, kterou v sobě nosí každý člověk víceméně v latentní formě, člověk je vnitřními popudy, pocházejícími z tohoto zla, nabádán k egoistickým skutkům a v některých případech se může dokonce ztotožnit s tímto personifikovaným zlem (více v archetypu Stín)
  • spolupracovat s mafií, podporovat její činnost: varovný sen; snící svým chováním a jednáním přispívá k růstu zla ve svém nitru i ve svém okolí
  • pro klidný duševní vývoj bychom neměli řady mafie rozmnožovat a mafiánské struktury podporovat, ale v odmítání bychom se měli od mafie distancovat a v konečné fázi nalézt indiferentnost, která snícího definitivně zbaví existence tohoto negativního symbolu v nevědomí