Snář sebepoznání

Magie

  • má moc nad pudovým, ale nemá žádnou moc nad city, dokonce city mohou magii ničit, neboť magie a schopnost řízené imaginace patří na duchovní rovinu a sestoupením na rovinu citovou ztrácíme schopnost magických úkonů, které nyní leží o rovinu výše; podobnost s mnoha pohádkami není náhodná (více o roli magie v nevědomí a magických schopnostech člověka v archetypu Řízená imaginace)
  • magické schopnosti: vyplývají ze zdrženlivosti, která zasahuje do samotného bytostného vyzařování; využívání těchto schopností je vážnou překážkou na duchovní cestě