Snář sebepoznání

Maketa

  • hradu: současné činy povedou snícího do izolace; nevědomí používá tento snový obraz jako upozornění na nepříliš šťastné jednání
  • filmové makety: viz film