Snář sebepoznání

Malina

  • zahradní: má podobný význam jako jahoda, jež představuje symbol lásky, ale i citové vzplanutí a rychle pomíjející vztah; další podrobnosti viz jahoda
  • lesní: svým významem se odklání od citových vzplanutí a rychle pomíjejících vztahů směrem k trpělivosti, která je vlastní malým lesním plodům
  • s kým maliny jíme, s tím posilujeme vzájemný citový vztah (lásku nebo přátelství)