Snář sebepoznání

Mandle

  • ve skořápce, na stromě (mandloň): jednoznačný symbol vnitřní podstaty; skořápka představuje osobnost, pod níž se v jádru skrývá skutečná individualita člověka (osobnost a individualitu popisují archetypy Persona a Individualita)
  • jíst sladké: potvrzení úspěšné snahy snícího dostat se k jádru své podstaty
  • hořké (jíst i vidět): varování – nejčastěji nevhodná ba dokonce škodlivá náplň mysli