Snář sebepoznání

Marxista

  • důrazné varování před rudým či hnědým zlem a „medovými“ řečmi o rovnosti