Snář sebepoznání

Masáž

  • pokud je přítomná erotika či sexualita, pak je masáž jednoznačně obrazem pudové roviny; pokud má za cíl uzdravení, pak patří touze snícího po citové rovině prožívání
  • nohou: obraz symbolizuje sexuální závislost a neochotu opustit zažitý vzorec pudového chování