Snář sebepoznání

Maturita

  • stejně jako v denním vědomí je i v nevědomí významným životním předělem
  • úspěšné završení uplynulého období potvrzuje úspěšně složená maturitní zkouška