Snář sebepoznání

Mdloba

  • v nevědomí se projevuje zejména při střetu personifikací dvou rovin (například citová anima omdlí hrůzou z netvora – střet pudové a citové roviny, nebo citová anima omdlí hladem – střet citové a duchovní roviny)
  • se ztrátou vědomí: jedná se o zážitek složitého procesu, jenž je podrobně popsán v archetypu UFO iniciační obřady
  • jako doprovodný jev epileptického záchvatu: střet pudových a duchovních personifikací či prožitků bez přítomnosti citových složek psýché; tento jev je popsán v archetypu UFO iniciační obřady