Snář sebepoznání

Medvěd

 • symbolizuje neujasněný vnitřní pudový život, často se sexuálním podtextem (pokud jsou medvědi tři, pak sen snícímu naznačuje, že symbol působí na tělesné, citové – emoční a myšlenkové úrovni)
 • boj s medvědem (viděný i prožívaný): představuje vnitřní boj s vlastní pudovou postatou, proto je dobré, pokud snící v boji vítězí, a ještě lepší, pokud dokáže boj proměnit v neškodnou hru
 • medvědice (nejčastěji s mláďaty): jeden z méně častých symbolů archetypu Matky (více o principu a působení archetypu matky v archetypu Otec – Matka)
 • vidět mnoho medvědů: snící bude muset napnout všechny síly, aby ubránil své citové a duchovní vědomí před přesilou pudových personifikací, jež nezadržitelně vystupují z nitra
 • nebezpečný nebo útočící medvěd: pudy pronikají příliš rychle z nitra snícího do vědomého prožívání i do snů a stávají se velkým nebezpečím pro plynulý citový a duchovní vývoj; v tomto období by měl snící více pozorovat nutkání k sexuálním činům a pokoušet se je nahrazovat citovým prožíváním
 • stojící proti jelenu: viz jelen
 • proměňuje se v psa: jeden z častých obrazů, jenž nám ukazuje vzájemnou provázanost pudových symbolů
 • pro zdárný vývoj je dobré, pokud se na medvědy díváme spolu s citovými personifikacemi (nejčastěji sourozenci) nebo dokonce s personifikacemi duchovní roviny (například v zážitcích archetypu UFO iniciační obřady nebo v zážitcích archetypu Numinózum); v takovém náhledu a s významnou pomocí má snící možnost lehce rozpoznat pudovou podstatu symbolu a najít způsob k jeho budoucí asimilaci
 • mluvit s medvědem, rozumět jeho řeči: snící porozuměl pudům a vlastnostem, vztahujícím se k medvědovi
 • zabít medvěda: na nedlouhý čas se snící zbaví vlivu pudových vlastností na své podvědomí, ale tento vliv brzy (až vyroste medvědí potomstvo) povstane k novému životu a opět bude ohrožovat moc snícího nad sebou samým; život a smrt medvědů je třeba ponechat na nevědomí, které nám jejich osudem ukáže pravý stav mysli a vytyčí cestu k asimilaci nižší přirozenosti vyššími zřeteli
 • mrtvý medvěd: pokud snící není strůjcem jeho smrti, pak je to velice kladný sen, neboť nevědomí v jediném obrazu zhodnotilo vítězství snícího nad jedním z nejsilnějších pudových symbolů, ovšem i po takovém vítězství musí dojít ke konečné asimilaci živoucího symbolu, která značí konečné a dokonalé vědomé ovládnutí pudového symbolu
 • zachránit medvěda: jeden z velice významných snů, v němž si snící podvědomě uvědomil scestnost zabíjení pudových symbolů a pochopil, že jedinou cestou k plnému ovládnutí pudové podstaty vlastního těla je přátelství, láska a asimilace citovými a duchovními principy
 • medvědí kůže (jako trofej): znamení vítězství nad pudy, vítězství, jež se významově vztahuje k medvědovi
 • proměňuje se v plyšovou hračku: taková proměna je podmíněna spálením přírodních vztahů s Matkou Zemí, spálením přesně těch vztahů, jimiž řecká mytologie popisuje boj bohů a gigantů, boj, v němž vítězství bohům přinesl až citový hrdina Herakles
 • hrát si s medvědem: pokud se hra nepromění v boj či ohrožení snícího, pak se jedná o výsledek asimilace pudového symbolu vědomím vyšších rovin (citové a duchovní) a medvěd, který ztratil svou pudovou podstatu, se stává oddaným přítelem
 • lední: viz lední medvěd