Snář sebepoznání

Meteor, meteorit

  • padající z oblohy: je štěstím a požehnáním pro citový a duchovní život, ale zlým znamením pro život materialistický, v němž většinou značí ztrátu a finanční problémy
  • meteor padající z míst, odkud svítí měsíc: z pochopení citové animy vychází štěstí a požehnání pro citový a duchovní život, ovšem tento obraz je zlým znamením pro život materialistický, v němž většinou značí ztrátu a finanční problémy
  • všechny druhy meteoritů: symbolizují karmu*26, jež s sebou nese dalekosáhlé následky nejen pro snícího; velikost či účinky takového meteoritu ukazují na rozměr karmických důsledků