Snář sebepoznání

Mikrofon

  • vyjadřuje potřebu vypovědět své názory či prožitky druhým lidem; po snech s mikrofonem by si měl snící v denním životě dávat pozor na ventilování vnitřních prožitků, neboť většinou jsou běžným lidem nepochopitelné a ve své podstatě i nesdělitelné