Snář sebepoznání

Minulost

  • cítit, jak se lámou pouta minulosti: jeden z výjimečných snů v životě přichází, jakmile člověk překoná některou ze silných závislostí nebo při splnění karmického dluhu (karma*26)
  • lidé z minulosti: nevědomí nastavuje snícímu obraz minulosti proto, aby nyní s lepším životním náhledem a s většími zkušenostmi přesně podle karmického zákona*34 zvolil správné řešení a prožitím anuloval karmické napětí, které kdysi v minulosti vytvořil
  • může překročit i rámec současného života snícího a vstoupit do historických dob a historických scén, aniž by snící měl o těchto dobách a zvycích znalosti (více v archetypu Vize budoucnosti a minulosti)
  • rozpoznat minulé životy: schopnost nahlížet ve snech do minulých životů má každý člověk, ale jen málokterý si dokáže uvědomit, že určitá snová scéna (většinou bolestná nebo se zážitkem smrti) patří k minulým životům; více o tomto fenoménu v archetypu Vize budoucnosti a minulosti