Snář sebepoznání

Mistr světa

  • je maskou osobnosti bez vnitřního obsahu; člověk je často ponoukán egem, aby si nasadil lákavou masku mistra světa (nejčastěji světového) slovy: „Jako mistr světa budeš dokonalý, slavný a všichni ti budou závidět.“ (jakmile člověk uvízne v podobném labyrintu masek různých osobností, měl by si neprodleně přečíst archetyp Poklad)