Snář sebepoznání

Mládí

  • má velký význam ve snech jako jeden z protikladů (mládí – stáří)
  • nevědomí musí neustále kličkovat mezi protiklady, do kterých jsme svázali naši osobní existenci, a tak snícího nevědomí pomocí snů vede nejprve k uvědomění si protikladů, aby přes následné zpochybnění jednotlivých protikladů přivedlo snícího k uvědomění si stavu jednoty, v němž protiklady neexistují; tento postup navozuje budoucí spojování protikladů v archetypech Anima – Animus, Coniunctio, UFO iniciační obřady, Pozornost; o protikladech a jejich vlivu na dítě hovoří archetyp Puer – Kora