Snář sebepoznání

Mluvit

  • zvířata mluvící lidským hlasem: pokud jim snící rozumí nebo s nimi dokonce komunikuje, pak pochopil pudové vlastnosti vztahující se k jednotlivým zvířatům
  • mluvící pták: pokud mu snící rozumí, pak scéna dokazuje, že plně porozuměl vnitřnímu významu symbolu ptáka (či jen druhu) v nevědomí a ve snech
  • kůň mluvící lidskou řečí: velice významný sen, neboť snící nalezl upřímný vztah k přechodnému symbolu koně (pudy – city), díky tomu jej může poznat a následně pudovou složku ovládnout ve prospěch citu
  • s hadem: významné sblížení se symbolem vede k pochopení pozitivní role hada v nevědomí (další viz had)