Snář sebepoznání

Mobilizace

  • má za úkol zvýšit bdělost snícího a často doprovází archetyp Témata zničení světa
  • úspěšná mobilizace nebo velké pravomoci při mobilizaci: značí pozorné vědomé žití, jež po čase zákonitě přechází z meditačních stavů do snů, jako opak života „na autopilota“*44
  • může být i přípravou na budoucí smrt ega (padnout ve válce); více o tomto tématu v archetypu Hrdina nebo v archetypu Pozornost
  • v některých, zvláště silně emotivních snech, může nevědomí snícímu promítat mobilizaci, která proběhne v daleké či blízké budoucnosti (více o tomto fenoménu v archetypu Vize budoucnosti a minulosti)
  • vnitřních schopností: umožňuje překonávat složité situace a v podstatě předpovídá změněný životní běh