Snář sebepoznání

Močůvka

  • symbolizuje hmotné bohatství; však každá mince má dvě strany – tou druhou je nebezpečí či dokonce jistota rozeznaná moudrým nevědomí, že snící upadne do materialistického života; proto dává nevědomí snícímu možnost v alegorii močůvky rozpoznat špatnou cestu, ač je lemovaná hmotným bohatstvím, a nastolit opět rovnováhu mezi vědomím a nevědomím
  • je častým prvkem archetypu Poklad, někdy doprovází prožitky archetypu Bazální perinatální matrice (jako jeden z prvků skatologie*30)