Snář sebepoznání

Modřina

  • na vlastním těle: ani tvrdé rány osudu nezmenšily egoismus snícího; modřina má na rozdíl od krvácející rány negativní charakter, neboť sražená krev, která se váže k egu, zůstává uvnitř těla
  • na druhých lidech: symbolizuje citové problémy a předvídá nedorozumění ve vzájemných vztazích
  • symbolizuje citový deficit a přemíru pudových obsahů v mysli
  • „léčení“ tohoto citového nedostatku je zdlouhavé, neboť z poraněného místa nevytéká krev, a tudíž s krví „neodtéká“ ego