Snář sebepoznání

Mošt

  • symbolizuje marnou snahu snícího proměnit pudovou podstatu a sexuální charakteristiku ovoce na city