Snář sebepoznání

Motýl

 • představuje mysl, duši, psýché (psýché v řečtině znamená motýl)
 • je jedním z nejsilnějších symbolů proměnlivosti, jednou může znázorňovat proměnlivé štěstí, podruhé neustále měnící se iluze hmotného světa a potřetí proměnlivý charakter lidské psýché
 • denní motýl: představuje pozitivní vidění světa
 • noční motýl: vyjadřuje negativní vidění světa
 • chytat motýla: touha rozpoznat iluzornost hmotného světa, snového světa, citů i myšlenek, touha po poznání, v některých obrazech i touha zastavit nemilosrdný běh času
 • pozorovat: vzhled motýla charakterizuje pohled snícího na svět; nádherní a pestrobarevní motýli říkají, že je snící zahleděn do světa, motýli barevně nevýrazní nebo průsvitní vyjadřují fakt, že svět iluzí, představ a roztodivných pocitů a myšlenek již snícího tolik neláká
 • proměna motýla ve zvíře či jiného tvora: nevědomí tímto obrazem snícího varuje před nejsilnější pudovou složkou, s níž se bude muset snící v nejbližším období střetnout
 • letící: iluzornost světa, jenž je v neustálém pohybu
 • motýlí křídla: iluzornost světa, jenž je v neustálém pohybu
 • jako symbol proměny (vajíčko – larva – housenka – motýl): symbolizuje konečnou část vývojového procesu, jehož charakter může napovědět barva motýla (viz barva) a případně další doprovodné snové symboly
 • s lidskou hlavou: ukázka proměny do duchovního stavu (Římané mytologickou Psýché popisovali jako útlou dívku s motýlími křídly)
 • kukla motýla: v kukle dochází k úplné přestavbě těla larvy v dospělého jedince, tedy k poslední fázi proměny, proto je kukla symbolem blížící se proměny; objekt proměny pak lze rozpoznat podle dalších snových symbolů