Snář sebepoznání

Mrakodrap

  • představuje duši či vlastní já, ale i v tomto výkladu nejčastěji symbolizuje přeceňování materiálních hodnot a ukazuje marnou lidskou touhu po materiální dokonalosti
  • je postaven na iluzorních základech materialistické představy světa, proto zcela zákonitě může dojít ke zhroucení mrakodrapu a k hlubokému životnímu otřesu, který však zažehne jiskru naděje do budoucnosti
  • výtahová šachta mrakodrapu (často i s vodícím lanem či řetězem): symbolizuje porodní cestu a prenatální vzpomínku, která má pomoci pochopit místo a význam symbolu mrakodrapu pro snícího (o symbolice prenatálních představ a vzpomínek, které pomáhají odhalovat mnohá psychologická tajemství vlivu porodu na vědomí člověka, v archetypu Bazální perinatální matrice)