Snář sebepoznání

Mrož

  • mroží kel: jednoznačný falický symbol
  • dospělý: symbolizuje citový život, který je pravidelně prokládán duchovními ideály
  • mládě: symbolizuje pudy, jež v sobě nesou schopnost přepodstatnit se v city, stejně jako se mládě mrože jednou odváží vstoupit do vody
  • lovící v hlubinách moře: city pronikají hluboko pod hranici uvědomování, aby zde nalezly duchovní ideály (ryby) pro svou sílu i růst (duchovní vzestup)