Snář sebepoznání

Msta

  • patří pudovému a egoistickému člověku, který není schopen rozeznat důsledky svých pomstychtivých činů
  • nevědomí lidé touží mít jasně pojmenované zlo mimo sebe a tato vlastnost je spouštěcím impulzem msty
  • druhých vůči snícímu: jakmile člověk vnitřně dospěje ke schopnosti odpouštět, mohou se v jeho snech objevit vize minulosti, aby v opětovném prožitku jednoho z emočně vypjatých okamžiků některého z minulých životů dokázal ve svém srdci nalézt odpuštění a soucit s původcem pomsty (u duchovního člověka by za soucitem a odpuštěním měla následovat indiferentnost)
  • když lidé zapomenou na nenávist, zlobu a touhu po pomstě, když dokáží reagovat moudře, se soucitem a s láskou v srdci, promění sen v rajský zážitek a takový přístup by měl stejný dopad i na hmotný svět