Snář sebepoznání

Můstek

  • ve smyslu most: viz most
  • vidět skokanský můstek: nevědomí se snaží ve snícím vzbudit odvahu k nějakému činu či k opuštění některé ze závislostí
  • úspěšný skok ze skokanského můstku: snící dokáže zvítězit sám nad sebou, překonat velký problém nebo se zbaví některé za svých závislostí
  • velitelský: dává možnost usměrnit vlastní chtění; jakmile snící nedokáže velet či se podřídit vyššímu velení, směřuje ke smyslnosti a k pudovým obrazům, ale při zdárném řízení se prohlubují citové či dokonce duchovní prožitky