Snář sebepoznání

Mýdlo

  • vůně mýdla: morálně čisté se stává výzvou i přáním
  • mýt se mýdlem, mydlit druhé: mýdlo jako prostředek snové morální očisty může změnit úhel pohledu, a tím i přístup snícího k dříve běžné problematice; někdy může být propustkou ke kvalitnějším vnitřním prožitkům, ale také může v pudově myslícím člověku vzbuzovat sexuální touhu
  • tvarovat mýdlo: snící tvaruje sám sebe v morálně čistších obrysech, přičemž nejdůležitější význam určuje vymodelovaný tvar (viz jednotlivý tvar)
  • má moc dramaticky proměnit prostředí snu, aby se snící, který se stal morálně čistším, mohl střetnout s obsahy vlastní psýché; vyvrcholením symbolu je proměna (prožívaná i viděná)