Snář sebepoznání

Myrta

  • nejčastěji symbolizuje brzkou účast na svatbě, ale v hlubším slova smyslu znamená připravenost k vnitřnímu procesu sjednocování, který psychologie pojmenovala Hieros gamos*88