Snář sebepoznání

Mýt

  • dítě: člověk, který nepatří do rodiny a myje dítě, je citovým animem či citovou animou; pokud člověk myje vlastní dítě, pak to sice potvrzuje významnou práci snícího na vlastním sebezdokonalení, ale pouze v rovině sjednocování pudových protikladů
  • mýt si hlavu: očista mysli od všeho pudového, třídění balastu myšlenek pomocí citu (voda)
  • mýt si vlasy: snaha snícího očistit vědomí od sexuálních obrazů ve prospěch citu, snaha po sebezdokonalení
  • mýt si nohy, mýt druhým nohy: mytí svých nohou i nohou druhých (vlastních personifikací, a tím i částí sebe samého) pomáhá snícímu odstraňovat morální psychické nečistoty vytvořené sebou samým v pudovém žití, nečistoty, jež se „ukládají“ zejména v dolních partiích těla
  • předměty i sebe: podvědomá snaha o proměnu mytého symbolu, pokud vědomí snícího přetrvává v citové oblasti a alespoň na chvíli pocítí soucit, pak může k takové proměně skutečně dojít, jinak bývá symbol nevědomím parodován, aby se následné obrazy staly trpkým ostnem v duši pro budoucí změnu
  • mýt se pivem: marná snaha o očistu, nevědomí brzy nastaví snícímu další zrcadlo se symbolem piva, aby došlo byť jen k podvědomému pochopení vlastností spojených s tímto symbolem
  • mýt se ve splachovacím záchodě: pokud je voda čistá, pak scéna není zvrhlostí, ale pouze netradičním řešením morální očisty
  • mýt se mýdlem, mydlit druhé: viz mýdlo
  • důkladná očista: má moc dramaticky proměnit prostředí snu, aby se snící, který se stal morálně čistším, mohl střetnout s obsahy vlastní psýché; vyvrcholením symbolu je proměna (prožívaná i viděná)
  • mytí pomáhá snícímu odstraňovat morální nečistoty mytologicky zvané „Augiášův chlév“, tedy všechny ty nečistoty vytvořené sebou samým v pudovém žití, nečistoty, které bude muset stejně jako bájný Herakles v téměř nadlidské službě vyklidit