Snář sebepoznání

Mzda

  • v nevědomí symbolizuje ochotu snícího dávat či brát
  • dostat: negativní obraz, neboť snící ve svém chtění touží být odměňován za snovou práci, jež v nevědomí je synonymem procesu sebezdokonalování; finanční ztráta a navíc i citové problémy; takové sny jsou v drtivé většině naplněné egoismem snícího a málokdy končí v pozitivních a příjemných obrazech
  • ze svého dávat druhým, vzdávat se své mzdy: aktivní přístup snícího na poli sebezdokonalování
  • počítat: dobrý výdělek, ale zároveň ztráta na citové a duchovní rovině