Snář sebepoznání

Obhajoba

  • víc než na samotném faktu obhajoby je důležitější to, co obhajujeme nebo co je před námi obhajováno
  • před soudem: viz soud