Snář sebepoznání

Oblečení

 • názorně ukazuje věčný souboj mezi vyumělkovanou osobností a skutečnou individualitou (více o podstatě tohoto boje v archetypech Persona a Individualita); oblečení zahaluje individualitu do osobnosti
 • je barometrem snahy snícího budovat či potlačovat vlastní ego
 • barva oblečení: ukazuje, jakou osobnost snící preferuje (například červené odstíny upřednostňují emocemi zatíženou osobnost); další podrobnosti viz barva
 • ukrást, vidět ukrást: podvědomá snaha vyzdvihnout právě tu část, jež se váže k původnímu majiteli oblečení (například: když majitelem oblečení byl umělec, zloděj se podvědomě snaží povýšit svou osobnost v očích druhých o umělecké ambice)
 • ve svých záhybech a kapsách skrývá pečlivě ukryté touhy a egoistická přání, přičemž vnitřní vrstvy oblečení a vnitřní kapsy přinášejí zajímavá odhalení osobnosti majitele a někdy i vize budoucích událostí (více o tomto fenoménu v archetypu Vize budoucnosti a minulosti)
 • kupovat: snaha o posílení osobnosti (více o negativní roli osobnosti v archetypu Persona)
 • kupovat v bazaru: snažíte se o trapné posílení vlastní osobnosti podle vyčpělého vzoru druhých lidí
 • jako ochrana před deštěm: strach z citů a touha setrvávat ve smyslnosti pudové roviny
 • nalézt cizí: snícímu se podaří odhalit egoistické záměry druhých lidí
 • roztrhnout, zničit: osobnost snícího na poli hmotného světa značně utrpí; situace se okamžitě chopí egoističtí lidé, kteří se dříve proti snícímu neodvážili vystoupit, a budou se snažit strhnout výhody na vlastní stranu
 • párání oblečení: symbolizuje činnost snícího namířenou proti osobnosti, proti egu ve prospěch individuality (rozdíl mezi individualitou a osobností viz archetyp Persona a viz archetyp Individualita)
 • díra v oblečení: sexuální vztahy narušují osobnost
 • darovat či koupit někomu: pochlebování druhým lidem nebo touha navázat vztah mezi dárcem a obdarovaným, ovšem takový vztah nemá dlouhého trvání, neboť je postaven na obdivu jedné osobnosti k druhé
 • zkoušet si oblečení: nespokojenost se stavem vlastní osobnosti a snaha o změnu povede k většímu rozčarování nad sebou samým
 • vidět či nosit špinavé, se skvrnami: pošpiněný charakter a morální pochybení, přičemž barva skvrn může napovědět původce pošpinění
 • čistit: není právě kladným symbolem, neboť snaha očistit před druhými lidmi svou osobnost se vztahuje jen k egu (viz archetyp Persona)
 • sprchovat se v oblečení: snící při střetu s nejsilnějším faktorem citové roviny (voda) není prozatím schopen oprostit se od osobnosti (popis osobnosti viz archetyp Persona)
 • nuzné: viz hadr
 • nosit hezké a elegantní oblečení: osobnost snícího si připíše významný vnější úspěch
 • obtisk na oblečení: symbolizuje snahu snícího vylepšit vlastní osobnost v očích druhých lidí
 • vidět nové: možnost změny vlastní osobnosti
 • historické: viz historie
 • spravovat, zašívat oblečení (vyjma kalhot a sukně – jiný význam): marná snaha o napravení pošramocené pověsti, marná snaha zatajit před druhými vlastní morální pochybení
 • vrchní oblečení (svrchník, kabát, plášť, pláštěnka): ochraňuje před snovým světem, snící jím chrání vlastní pudové personifikace – většinou zvířata – před světem citů (před deštěm) nebo chrání vlastní citové personifikace před účinky duchovní roviny (sníh a mráz); kvalitní vnitřní disciplína nedovoluje snícímu nosit vrchní oblečení, jež je synonymem povrchní osobnosti, neboť jsou v protikladu
 • rukavice, šála a čepice: mají vlastní specifický význam (viz rukavice, viz šála, viz čepice)
 • svlékat, uklízet, dávat do šatníku či do skříně: snaha trvale odstranit povrchnost osobnosti a snaha nalézt neegoistický stav, jenž nebude manipulovat s vědomím snícího; tento obraz často doprovázejí symboly sjednocování (například dítě) nebo symboly citové roviny
 • touha odložit oblečení (odložit osobnost – ego) a nahota: nesou určité nebezpečí, když se snící sexuálně vzruší a nedokáže svou podvědomou touhu ovládnout, nebo když cítí sebeuspokojení ze samotného odhalování před druhými (viz exhibicionismus), takové svlékání a nahota nemá s procesem sebezdokonalování nic společného a je pouhým pudovým obrazem
 • smuteční: symbolizuje připravenost pohřbít jednu ze svých závislostí či negativních vlastností, ale nemá pouze kladný význam, je třeba přihlédnout, že stále přetrvává egoistický náhled na svět
 • dávat oblečení na věšák: snaha odstranit povrchnost osobnosti a nalézt neegoistický stav, jenž nebude manipulovat vědomím snícího; tento obraz často doprovázejí symboly sjednocování (například dítě) nebo symboly citové roviny
 • klauna či šaška: viz klaun nebo viz šašek
 • korzet: viz korzet
 • kožené: zesiluje negativní charakter, zejména v důrazu na sexualitu; neslučuje se s citovou a už vůbec ne s duchovní rovinou prožívání, proto je kožené oblečení vlastní pouze pudovým personifikacím
 • s krajkami: vztahuje se k egu a k touze po vyšším společenském postavení
 • papírové: oslabená osobnost může lehce podlehnout skutečné individualitě (více o vztahu osobnosti a individuality v archetypech Persona a Individualita); někdy se ve snech v papírovém oblečení objevují citové personifikace (mužům papírem oděné ženy a ženám papírem odění muži), aby v pokušení sexuálních hrátek prověřili ubývající závislost snícího na pudových vztazích a pevnost jeho citových vazeb
 • srážející se: původcem může být pouze duchovní náplň vědomí nebo některý z duchovních symbolů
 • plavat oblečený: snící při střetu s nejsilnějším faktorem citové roviny (voda) prozatím není schopen oprostit se od osobnosti (popis osobnosti viz archetyp Persona)
 • ze zlata či zlatem vyšívané: viz zlaté šaty
 • oblečení z jutoviny: juta jako symbol skromnosti chrání lidi před chtěním i před pudovými personifikacemi
 • kněze, mnicha: viz kutna