Snář sebepoznání

Obrana

 • snící se ve snu brání všemu, co není slučitelné s jeho duchovní úrovní a morálními názory, proto se brání vyššímu v podobě neznámých předmětů, rostlin, bytostí stejně, jako se zvíře ve strachu brání, když mu člověk chce pomoci od bolesti a trápení (více o tomto tématu v archetypu UFO iniciační obřady), nebo naopak se brání upadnutí do zvířeckých pudů v alegoriích střetnutí se zvířaty, personifikovanými pudy či lidmi představujícími nižší morální rovinu
 • snícímu je vystavěna obrana před tím, co chce provádět v denním vědomí pro oblažení vlastního ega, ale co není slučitelné s jeho skutečnou vnitřní morálkou; předměty bránící v postupu či úniku se vztahují se k vlastnostem a závislostem, které by měl snící v denním vědomí překonat
 • před srážkami, karamboly a nehodami: snící tak ochraňuje vlastní životní cestu a jen snové následky případných nehod ukáží, nakolik byla snaha zabránit těmto nehodám účinná; snící brání výdobytky svého dosavadního postupu, například brání dům (tělo), most (duchovní či životní cesta), vlastní snovou postavu (city) a podobně
 • proti temným postavám, zlému bratrovi či sestře, čertům, podzemním bytostem, neviditelným bytostem, monstrům, personifikovanému zlu či personifikovaným vlastnostem (např. ješitnost, pýcha), proti ďáblovi či Márovi*3: to vše, stejně jako vidění boje ve jménu Dobra, bojů vojsk Dobra s vojsky Zla či soubojů Bohů, patří do archetypu Stín; stín se bude vždy snažit strhnout člověka zpět do područí pudů a závislostí (více o tomto v archetypu Stín)
 • stavět se na obranu druhých lidí: obrana vlastností snícího, které jsou představované snovými personifikacemi; každý hrdina si musí ubránit svou animu (hrdinná žena svého anima), zprvu na pudové, posléze na citové a nakonec na duchovní úrovni
 • hradu, pevnosti, budov: symbolizuje obavu před vlivy vnějšího světa, ovšem taková obava vede do izolace, která přináší nepříjemný a často i depresivní pocit, že jsme něco odložili a že jsme něco nedotáhli do konce
 • vlasti: obrana mysli před rušivými vlivy zvnějšku a současně utužování národního cítění
 • vytváření obranného systému: jakmile snící vystoupí svým prožíváním na citovou rovinu, počnou pudové personifikace i s pudovými symboly útočit na pozice ve vědomí snícího, které ještě nedávno byly plně v jejich moci; podobné sny bývají časté v počátcích duchovní cesty
 • vzdát všech obranných mechanismů osobnosti (pudu sebezáchovy): jeden z významných činů na duchovní cestě, v němž snící z pozice vnitřního svědka v dokonalém odevzdání se vyšším principům (například Bohu) opouští strach, paniku a hrůzu, aby zažil jednotu, klid a mír (více o tomto principu v archetypu Pozornost)
 • když se snící nedokáže neznámému či silnějšímu bránit a odevzdá sebe samého Boží prozřetelnosti, pak nalezl pravdu Ježíše Krista, který po ráně nastavuje druhou tvář; tak člověk asimiluje nižší pudy, je asimilován vyššími duchovními aspekty ve formě mimozemšťanů a UFO, tak přijímá rány osudu jako karmu*26, jejíž zlé semeno kdysi zasel, a nyní sklízí její hořké plody
 • nejvyšší a nejdokonalejší obranou je indiferentnost, v níž lze rozeznat věci a vztahy dříve nevídané; indiferentnost umí odhalit v každém gestu, v každém pohybu sexualitu a chtíč, nenávist, závist a hloupost, nadšení i zklamání, agresi, odevzdanost, touhu po lásce i něze