Snář sebepoznání

Obvaz

  • bránící vytékání krve z rány: je negativním prvkem, neboť s krví „odtéká“ ego
  • přes ústa (mít i vidět na druhých): nevědomí nabádá snícího k mlčenlivosti
  • na částech lidských těl: symbolizuje nevyřešené emoční vztahy v okolí snícího
  • jakmile je obvazem něco přivazováno či poutáno, pak viz lano