Snář sebepoznání

Odběr

  • krve: pokud je dobrovolný, pak se jedná o odezvu snahy snícího oslabit ego v denním vědomí, však pokud je nedobrovolný, pak se jedná o umenšení moci ega na základě vnějších osudových příčin