Snář sebepoznání

Odlitek

  • kovový: vlévání roztaveného kovu do formy symbolizuje proces, v němž soustředění a činy (oheň) přetváří pevnou strukturu kovů (zatuhlé vztahy) v tekoucí, a tím umožňuje emocím vstupovat do procesu formování nových vztahů (odlitek)
  • formování přírodního principu v sobě samém k obrazu, jehož podstatu vystihuje tvar a charakter odlitku; duchovní člověk by si měl dávat pozor, neboť každé, byť sebekrásnější dílo nese s sebou punc osobnosti