Snář sebepoznání

Odliv

  • snižující se citový potenciál snícího a současně extrovertnější prožívání; další podrobnosti viz moře