Snář sebepoznání

Oheň

 • oheň představuje nejdynamičtější symbol činů, který likviduje vše nepotřebné a je schopen odhalit i podstatu emocí (když vysuší vodu), ale současně může symbolizovat zničující vášeň a žádostivost
 • ideální stav je, když oheň hoří pozvolna, když nezhasíná, ale ani neohrožuje okolí, neboť takový stav symbolizuje postupné a bezpečné spalování závislostí a nepotřebné náplně mysli
 • oheň může být pomáhající, symbolizující, ohrožující nebo zničující (jako předzvěst znovuzrození)
 • symbolické ohně (nejčastěji tvaru koule a disku), ohně uvnitř předmětů (strom, pařez, lampa a podobně): většinou se vztahují k bytostnému stavu (vnitřní oheň duchovního srdce, stav psychických center); vnitřní oheň může být výjimečně zažíván i pocitem hoření uvnitř vlastního těla a záleží jen na stavu mysli snícího, zda je zažíván jako radost, či jako bolest, pokud snící nezvládne narůstající energii v nitru; oheň duchovní povahy je schopen přeměnit hříšnost snícího (zcela výjimečně i hříšnost světa) a vzápětí odhalit symbolické tvary sjednocování (koule, mandaly*21, disky a podobně) vědomí na citové a duchovní rovině, proto může být symbolický oheň zajímavou náplní archetypu UFO iniciační obřady
 • bolestný (mučící) oheň: když je ze strany snícího přítomen soucit, pak je to příprava k transformaci osobnosti a ničení nižších bytostných složek (pudů a někdy i citů); bez soucitu je to pouze sadomasochistický znak, jehož původ leží v třetí fázi archetypu Bazální perinatální matrice, neboť oheň je často zažívaným prvkem náznaků znovuzrození právě v tomto archetypu; další podrobnosti viz hořlavina
 • oheň ochraňující snícího před zvěří: symbolizuje aktivní činy namířené proti vlastní pudové podstatě a současně touhu po citovém životě
 • v lese: likvidace pudových obsahů mysli
 • v kamnech: cíleně spaluje vše nepotřebné, veškerý odpad mysli (častý obraz likvidace pudových závislostí)
 • hořící hlavy soch: symbolizují činnost směřující k transformaci intelektu a rozumu ve prospěch intuice*64 a budoucího poznání
 • oheň v podzemí, v jeskyních: značí činy, které osvětlí část pudové podstaty snícího; takový oheň často doprovází archetyp Stín (například v obrazech s ďáblem)
 • oheň v domě: pro vysvětlení tohoto symbolu je nutné rozpoznat, zda sen ukazuje oheň pomáhající v likvidaci nepotřebného nebo signalizující nějaký bytostný stav a nebo oheň ohrožující
 • člověk úmyslně zakládající požár: viz žhář
 • hasit oheň: viz hasič, hašení
 • předmět, jenž přehoří (třeba provázek): může se vztahovat k významnému ukončení nějakého období nebo dokonce k smrti ega
 • ohnivá strouha či příkop se promění v železniční koleje: žádostivost (oheň) jako spouštěcí impulz duálního myšlení (dvě kolejnice)
 • hořící věž: je kladným procesem, neboť se jedná o přípravu k transformaci ega; viz Babylon, babylonská věž
 • oheň vystupující ze sopky: je důsledkem do nitra směřované energie (soustředění, meditace a podobně), nebo v horším případě je důsledkem přemíry potlačených vášní a pudů
 • hořící město, apokalyptický oheň: likvidace starého světového názoru (viz archetyp Témata zničení světa) nebo obraz budoucích událostí ve světě (viz archetyp Vize budoucnosti a minulosti)
 • oheň stravující seno: konečná likvidace erotických a sexuálních myšlenek
 • vyklepávat rukavice nad ohněm: scéna znázorňuje trvalý tlak na vlastní morálku a na pocitovou základnu, z níž právě nižší přirozenost čerpá svou sílu; trpělivá práce na morálním zušlechťování překlápí jazýček vah na stranu vyšší přirozenosti a zceluje bytost zpět do jednoty trvalým oslabením moci pudů
 • spojení ohně a vody: je jedním z důležitých mezníků vývoje vnitřní tvořivé síly; podobné stavy popisuje duchovní literatura a také mnohé alchymistické traktáty
 • symboly světla a ohně v krásných snech: mohou vyjadřovat vnitřní stav duše a zažehnutí ohně v duchovním srdci (více o tomto v archetypu Self)
 • oheň v kotli: je velice důležité, aby kotel nevyhasl, neboť oheň uvnitř je alegorií vnitřního ohně zažehnutého v duchovním srdci (více o zažehnutí ohně v duchovním srdci v archetypu Self); další podrobnosti viz kotel
 • vidět ohnivý meč (většinou na nebi): Boží trest; takové vidění je často provázené apokalyptickými obrazy
 • ohnivý oltář: hinduistická představa absolutního obětování
 • oheň na nebi, oheň padající z nebe: Boží znamení a předzvěst velice těžkého období, jímž bude zanedlouho lidstvo, národ, oblast či město procházet; zcela výjimečně může být podobný obraz součástí mytologických obrazů, které jsou zrcadlem procesů odehrávajících se uvnitř psýché, procesů, jimiž se snící oprošťuje od tlaků pudového a citového života ve prospěch duchovního poznání
 • smrt v ohni a následné zrození z popela: symbolizuje znovuzrození po smrti ega a nemusí se jednat pouze o bájného ptáka Fénixe*52, jehož stará podoba zmírá v ohni, aby znovuzrozen povstal z popela a volný bez zábran vzlétl k slunci