Snář sebepoznání

Ochočení

  • zvířat: velice pozitivní sen, protože snící aktivně asimiloval část pudové podstaty, jež je vyjádřená ochočeným zvířetem; další podrobnosti viz ochočené zvíře
  • ptáka: snící si z citové či duchovní roviny podmanil pudovou podstatu symbolu
  • ochočené prase: postupná asimilace živočišné přirozenosti