Snář sebepoznání

Opona

  • divadelní: otevírá snícímu pohled na drama života, často snícího navádí k řešení citlivých témat, které nechce či odmítá řešit v denním vědomí; další podrobnosti viz divadlo
  • za rozhrnutou oponou se místo jeviště objevuje úzká, temná chodba, jež ústí do jeskyně nebo do oválné místnosti (scéna může být dramatizovaná tekoucí vodou, nebezpečnými dírami či průlezy, krví nebo močí): zcela jednoznačně vzpomínka na drama porodu, jehož psychologický otisk má každý lidský jedinec ve svém vědomí, je pouze otázkou času, kdy těmto obsahům dovolí vystoupit z nitra; celý proces popisuje archetyp Bazální perinatální matrice
  • rozhrnout oponu: ve snění si lze uvědomovat přesun z jednoho času do druhého, dokonce lze vidět fantastické působení času v tzv. časovém víru