Snář sebepoznání

Orel

  • letící: vzlet mužské složky duše, po níž zbývá pouze znovuzrození v ohni jako bájný pták Fénix
  • zabít: je pro snícího velice negativní, neboť se snaží umlčet vlastní mužskou stránku, aniž by si uvědomil, že štěstí, klid a mír se dá najít pouze v souznění mužského a ženského principu
  • je popisován v alchymii jako protiklad labutě*55 a stejný význam má i v nevědomí
  • muž s orlí hlavou, proměna muže v orla či naopak: jeden ze stěžejních snů, které mohou člověka přivést k objevení šamanských schopností uvnitř vlastní psýché, pak může být sféra therianthropů*22 a zvířecích duchů požehnáním pro život ve prospěch druhých
  • další podrobnosti viz dravec