Snář sebepoznání

Orloj

  • pokud si kromě hodin a minut všímáme i jiných časových údajů, vyjadřuje orloj planetární (astrologický) pohled na čas
  • pokud si všímáme apoštolů při odbíjení celé hodiny, pak je obraz symbolem vnitřního života
  • další podrobnosti viz hodiny, hodinky