Snář sebepoznání

Ořech

  • jednoznačný symbol vnitřní podstaty; skořápka představuje osobnost, pod níž se v jádru skrývá skutečná individualita člověka (osobnost a individualitu popisují archetypy Persona a Individualita)
  • rozlousknout či ochutnat: potvrzení úspěšné snahy snícího dostat se k jádru své podstaty či ji dokonce okusit; ovšem i zde je třeba velké opatrnosti, neboť to skutečné transpersonální já je obalené mnoha závislostmi, které vystupují do vědomí snícího a teprve po odstranění závislostí člověk uzří skutečnou božskou podstatu vlastní existence