Snář sebepoznání

Osa

  • procházející geometrickým středem: viz geometrie
  • zdůrazňující souměrnost: je symbolem touhy po rovnosti, tedy symbolem sjednocujícím protiklady
  • rotace předmětů kolem vlastní osy: představuje čas, osud a karmu*26
  • být součástí rotace kolem osy: obrazné vyjádření neustále se měnících podmínek života, z nichž se točí hlava; teprve postupným sjednocováním protikladů, které život obsahuje, se můžeme dostat blíže k ose otáčení, kde už se s námi svět bláznivě netočí a v samém bodu osy nalézáme nehybnost, klid, mír a později i poznání a osvobození se