Snář sebepoznání

Osivo

  • symbolizuje počátek dalšího životního období, v němž volíme jeden ze tří možných scénářů bytostného vývoje:
    1. jako osivo padneme na úrodnou půdu a budeme růst k uskutečnění citového člověka (skutečného lidství)
    2. na neúrodné půdě bez dostatku citu (vody) zmaříme potenciál, který osivo ve své podstatě nese
    3. uzavřeme ve svém nitru potenciál života, symbolizovaný osivem, a v poznání vesmírné prázdnoty, která je navzdory hmotné nicotě „těhotná“ všemi možnostmi života (jako dobře uložené osivo může kdykoliv vzklíčit), rozeznáme svůj cíl; tento scénář je běžný v závěrečných fázích duchovního vývoje