Snář sebepoznání

Osvětlení

  • je synonymem chápání snových obrazů; nedostatečné osvětlení snícímu říká, že prozatím není schopen vědomě ani podvědomě rozpoznat význam a podstatu snových obrazů skrývajících se v šeru
  • nedostatečné osvětlení v úzkém prostoru, zejména pokračuje-li scéna do silného či oslnivého světla: snící postupně dokončuje proces poznávání porodního zážitku, který je součástí každého člověka; více o této problematice v archetypu Bazální perinatální matrice
  • baterkou, kapesní svítilnou: viz baterka
  • blikající: viz blikat
  • další podrobnosti viz světlo