Snář sebepoznání

Ožebračení

  • snoví žebráci mají za úkol přivést snícího k soucitu, toleranci a k snaze pomáhat bližním