Snář sebepoznání

Abatyše

  • řídící prvek animy, když se snící v pokoře vzdává svého ega
  • pro muže nutnost uvědomění si své ženské části duše, která v této chvíli dosahuje vrcholu pro budoucí nutnou pokoru
  • již při podvědomém přijetí tohoto symbolu nastává v životě dosti významná změna