Snář sebepoznání

Alegorie

  • snové obrazy jsou plné alegorií, zejména pak archetypy Bazální perinatální matrice, Poklad, Anima – Animus, Coniunctio
  • nevědomí může do různých alegorií zahalovat i mystické a duchovní myšlenky, někdy i vnitřní procesy